09/09/2010 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΜΕ ΜΙΣΘΩΣΗ ΕΡΓΟΥ

09/09/2010 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΜΕ ΜΙΣΘΩΣΗ ΕΡΓΟΥ

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ιλίου πρόκειται να  προσλάβει  με σύμβαση έργου

·         2 Δ.Ε. ΒΟΗΘΟΙ  ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ

·         1 Τ.Ε.   ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ
·         1 ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΟ

·         2 ΙΑΤΡΩΝ Π.Ε
·         1 Δ.Ε. ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ/ΤΡΙΑΣ

·         1 ΚΑΘΗΓΗΤΗ/ΤΡΙΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
·         1 ΔΑΣΚΑΛΑ ΧΟΡΟΥ

<!–

–>