09/09/2010 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΜΕ ΜΙΣΘΩΣΗ ΕΡΓΟΥ

09/09/2010 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΜΕ ΜΙΣΘΩΣΗ ΕΡΓΟΥ

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ιλίου προκειμένου να υλοποιήσει ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΗΛΙΚΙΩΝ, πρόκειται να  προσλάβει 24   Επιμορφωτές Δημιουργικής Απασχόλησης , και 30 Καθηγητές Μουσικής, με σύμβαση έργου.

<!–