09/09/2011 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΙΣ ΣΧΟΛΕΣ ΓΟΝΕΩΝ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΣΤΟ ΙΛΙΟΝ

09/09/2011 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΙΣ ΣΧΟΛΕΣ ΓΟΝΕΩΝ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΣΤΟ ΙΛΙΟΝ

Ο Δήμος Ιλίου και η Ένωση Γονέων Ιλίου προωθούν τη συμμετοχή των δημοτών στις Σχολές Γονέων