09/09/2016 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 15/09/2016

09/09/2016 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 15/09/2016

Σας καλούμε σε Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 15η  Σεπτεμβρίου 2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα 20.30 μ.μ. στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:
 
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
  
A.   ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
 
1.  Λήψη απόφασης για αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2016a
2. Έγκριση πίστωσης ποσού 18.600,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. για την υπηρεσία «Υποστηρικτικές δράσεις Δήμου Ιλίου 2016-2017 για τη λειτουργία των επιμορφωτικών τμημάτων του Δήμου Ιλίου»a
3. Έγκριση διενέργειας, τεχνικών προδιαγραφών, διάθεσης ποσού 2.232,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης για την υπηρεσία «Παρουσίαση θεατρικής παράστασης ΑΥΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΝΤΑΛΟΝΙ ΤΟΥ» στο Πάρκο «Αντώνης Τρίτσης» του Δήμου Ιλίου την 01.10.2016, στο πλαίσιο του εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας των Ηλικιωμένωνa
 
Β. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
 
4.  Καθορισμός αριθμού και ειδικοτήτων εγκεκριμένων θέσεων για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με κάλυψη της δαπάνης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς πόρους, στα πλαίσια του προγραμματισμού προσλήψεων έτους 2016a
5.  Καθορισμός αριθμού και ειδικοτήτων εγκεκριμένων θέσεων συμβάσεων μίσθωσης έργου με κάλυψη της δαπάνης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς πόρους, στα πλαίσια του προγραμματισμού προσλήψεων έτους 201a6
 
Γ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
 
6.  Λήψη απόφασης για την ένταξη δαπανών στην κατανομή των πιστώσεων της ΣΑΤΑa
7.  Λήψη απόφασης για τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΡΓ. Α2/15a
 
 Δ. ΓΕΝΙΚΑ
 
8.  Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου στην Επιτροπή χορήγησης βεβαιώσεων σε παραγωγούς πωλητές λαϊκών αγορώνa

 
 

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.
 
 
 
Κουκουβίνος Δημήτριος

<!–