09/10/2009 ΜΗΝΥΜΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

09/10/2009 ΜΗΝΥΜΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

Με αφορμή τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας για την Ψυχική Υγεία πρέπει όλοι να αναλογιστούμε γιατί η ενεργός συμμετοχή της τοπικής αυτοδιοίκησης στην παροχή υπηρεσιών υγείας και ειδικότερα ψυχικής υγείας βρίσκεται ακόμα σε πρώιμο στάδιο ανάπτυξης και να αναλάβουμε δράση.

<!–