09/10/2014 Δελτίο Τύπου: Δημοπρατείται το 15ο και το 30ο Νηπιαγωγείο Ιλίου

09/10/2014 Δελτίο Τύπου: Δημοπρατείται το 15ο και το 30ο Νηπιαγωγείο Ιλίου

Ξεκίνησε η διαδικασία δημοπράτησης του 15ου και του 30ου Νηπιαγωγείου Ιλίου από την Ανώνυμη Εταιρεία Κτιριακές Υποδομές Α.Ε. για την κατασκευή τους στην περιοχή Μιχελή, στη συμβολή των οδών Πετρουπόλεως, Καρυωτάκη και Βελεστίνου (Ο.Τ. 1179).
Αξίζει να σημειωθεί ότι το 15ο και το 30ο Νηπιαγωγείο Ιλίου λειτουργούν σήμερα στο χώρο του 16ου Δημοτικού Σχολείου Ιλίου και η υλοποίηση του έργου σηματοδοτεί τη στέγαση των παραπάνω νηπιαγωγείων σε δικά τους κτίρια, καλύπτοντας πλήρως τις εκπαιδευτικές ανάγκες των νηπίων.