09/10/2018 Διανομή βασικής επισιτιστικής συνδρομής και σχολικών ειδών στο πλαίσιο των Προγραμμάτων ΤΕΒΑ & ΚΕΑ

09/10/2018 Διανομή βασικής επισιτιστικής συνδρομής και σχολικών ειδών στο πλαίσιο των Προγραμμάτων ΤΕΒΑ & ΚΕΑ

Ο Δήμος Ιλίου ενημερώνει ότι, στο πλαίσιο των Προγραμμάτων ΤΕΒΑ & ΚΕΑ, την Πέμπτη  11 Οκτωβρίου 2018 και ώρες 9:30 έως 14:30, θα πραγματοποιηθεί διανομή ειδών βασικής επισιτιστικής συνδρομής και σχολικών ειδών σε παιδιά ηλικίας 5 ετών και 16-17 ετών, στο χώρο του Κοινωνικού Παντοπωλείου (Αίαντος 59).
 
Οι δικαιούχοι  θα μπορούν να παραλαμβάνουν την ανάλογη ποσότητα τροφίμων με την επίδειξη της αστυνομικής τους ταυτότητας και οποιοδήποτε επίσημο έγγραφο που να πιστοποιεί τον Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης – A.M.K.A.
 
Σε περίπτωση που για σοβαρούς λόγους δεν μπορεί να παραλάβει ο ωφελούμενος, η παραλαβή μπορεί να πραγματοποιηθεί από κάποιο μέλος της οικογένειας ή άλλο άτομο, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι διαθέτει εξουσιοδότηση με το γνήσιο της υπογραφής του ωφελούμενου.
 
Η διανομή αφορά τους δικαιούχους των προγραμμάτων, οι οποίοι έχουν δηλώσει την επιθυμία τους για παροχή ειδών ΤΕΒΑ, καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας τους, προκειμένου να ενημερώνονται και μέσω SMS.
 
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Ιλίου και συγκεκριμένα με την κυρία Φωτεινή Αβραμοπούλου στο τηλέφωνο 2132030018.

<!–