09/11/2011 Ενέργειες σχετικά με το Ειδικό Τέλος Ακινήτων μέσω της Δ.Ε.Η.

09/11/2011 Ενέργειες σχετικά με το Ειδικό Τέλος Ακινήτων μέσω της Δ.Ε.Η.

Το Δ.Σ. Ιλίου στην συνεδρίαση του την Πέμπτη 03.11.2011, αποφάσισε κατά πλειοψηφία σχετικά με την είσπραξη του ειδικού τέλους ακινήτων μέσω της ΔΕΗ με το ακόλουθο σκεπτικό:

O Δήμος Ιλίου συναισθάνεται βαθύτατα τις σοβαρές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν σήμερα όλοι οι κάτοικοι της πόλης μας, καλούμενοι να καταβάλλουν ποσά δυσβάστακτα πλέον για κάθε
οικογενειακό εισόδημα, με τη μορφή του ειδικού τέλους στο λογαριασμό της ΔΕΗ.

Στην κρίσιμη αυτή οικονομική συγκυρία, ο Δήμος μας θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια αρωγής των κατοίκων της πόλης, όπως μέχρι σήμερα έχει πράξει με μηδενική αύξηση δημοτικών τελών, βοήθεια απόρων, συσσίτια κλπ, στοχεύοντας στη δημιουργία κοινωνικής “ομπρέλας προστασίας’’, με σκοπό τη συσπείρωση και την αλληλεγγύη όλων στις δύσκολες αυτές ώρες

Για το σκοπό αυτό οι πολίτες που επιλέγουν, με δική τους ευθύνη παρά τον Ν. 4021/11, να μην πληρώσουν το ειδικό τέλος ηλεκτροδοτούμενων επιφανειών μέσω λογαριασμών της ΔΕΗ, καθώς και όσοι δε δύνανται για αποδεδειγμένα αντικειμενικούς λόγους ανωτέρας βίας να καταβάλλουν το
σχετικό τέλος μπορούν να προσκομίσουν στην νομική υπηρεσία του Δήμου:

α) φωτοτυπία του λογαριασμού.
β) Το σχετικό αποδεικτικό πληρωμής των λοιπών ποσών πλην του ειδικού τέλους.
γ) Φωτοτυπία και από τις δύο όψεις της Αστυνομικής Ταυτότητας και
δ) Υπογραφή σχετικής εξουσιοδότησης προς τον Νομικό Σύμβουλο του Δήμου, προκειμένου να το γνωστοποιήσουμε με ομαδικό εξώδικο στη ΔΕΗ, παρέχοντας ταυτοχρόνως οποιαδήποτε νομική συνδρομή.

Παράλληλα ο Δήμος θα καταβάλει κάθε προσπάθεια στα πλαίσια των δυνατοτήτων του προκειμένου κανένα σπίτι μη μείνει χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα.

<!–