09/11/2017 Ανακοίνωση Π.Α.γ.Ο 2017-2018 – Προσωρινοί Πίνακες Αποτελεσμάτων

09/11/2017 Ανακοίνωση Π.Α.γ.Ο 2017-2018 – Προσωρινοί Πίνακες Αποτελεσμάτων

Ανάρτηση των Προσωρινών Πινάκων κατάταξης και βαθμολογίας, διοριστέων και απορριπτέων, κατόπιν της υπ’ αριθ. 44902/16-10-2017 ανακοίνωσης Π.Α.γ.Ο 2017-2018 για την πρόσληψη είκοσι (20) Πτυχιούχων Καθηγητών Φυσικής Αγωγής.

Η έναρξη της 10ήμερης προθεσμίας για την υποβολή ενστάσεων η οποία αρχίζει την 10-11-2017 και λήγει την 20-11-2017.

<!–

Τελευταία Νέα

Καθορισμός τρόπου χρήσης των χώρων που διατίθενται κατά την προεκλογική περίοδο των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στα πολιτικά κόμματα και σε συνασπισμούς συνεργαζόμενων κομμάτων για την προεκλογική προβολή τους καθώς και άλλων λεπτομερειών a