09/11/2017 Ανακοίνωση Π.Α.γ.Ο 2017-2018 – Προσωρινοί Πίνακες Αποτελεσμάτων

09/11/2017 Ανακοίνωση Π.Α.γ.Ο 2017-2018 – Προσωρινοί Πίνακες Αποτελεσμάτων

Ανάρτηση των Προσωρινών Πινάκων κατάταξης και βαθμολογίας, διοριστέων και απορριπτέων, κατόπιν της υπ’ αριθ. 44902/16-10-2017 ανακοίνωσης Π.Α.γ.Ο 2017-2018 για την πρόσληψη είκοσι (20) Πτυχιούχων Καθηγητών Φυσικής Αγωγής.

Η έναρξη της 10ήμερης προθεσμίας για την υποβολή ενστάσεων η οποία αρχίζει την 10-11-2017 και λήγει την 20-11-2017.

<!–