09/11/2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 13/11/2018

09/11/2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 13/11/2018

Σας καλούμε σε Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 13η  Νοεμβρίου 2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 20.30 μ.μ. στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου «ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ», για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:
                                               

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

Α. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
 
1. Λήψη απόφασης για έγκριση της 12ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού & τροποποίηση τεχνικού προγράμματος του Δήμου Ιλίου, οικονομικού έτους 2018a
2. Έγκριση διενέργειας, τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και ανάθεσης για την υπηρεσία «Πολιτιστικές Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις Δεκεμβρίου 2018»a
3. Διαγραφή μισθωμάτων, τέλους και ΟΓΑ χαρτοσήμου, περιπτέρου από βεβαιωτικό κατάλογο της ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥa
4. Διαγραφή ποσών από βεβαιωτικούς καταλόγους κλήσεων παράνομης στάθμευσης & Κ.Ο.Κ.a
5. Διαγραφή ποσών από βεβαιωτικούς καταλόγους που αφορούν τέλη καθαριότητας & φωτισμού και τέλος ακίνητης περιουσίας (ΤΑΠ)a
6. Ορθή επανάληψη της υπ’ αριθμ. 348/2018 Α.Δ.Σ.a
7. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 219 παρ. 5 του Ν. 4412/2016a
 
Β.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 
 1. Διόρθωση της υπ’ αριθμ. 292/2018 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί ένταξης Δημοτικής Αστυνομίας, τεχνικών αρμοδιοτήτων και λοιπών μεταβολών στην Υπηρεσιακή Δομή του Δήμουa
 
Γ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
 
 1. Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2019 Δήμου Ιλίουa
 2. Έκφραση σύμφωνης γνώμης επί της προτάσεως του Δήμου Πετρουπόλεως για την απαγόρευση διέλευσης φορτηγών οχημάτων στην την οδό Χαλκοκονδύληa
 3. Λήψη απόφασης για την αποδοχή χρηματοδότησης για καθαρισμό και συντήρηση φρεατίων υδροσυλλογής του δικτύου ομβρίων υδάτων που βρίσκεται στα όρια περιοχής ευθύνης της ΕΥΔΑΠa
 4. Έγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου ΈΚΤΑΚΤΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΚΡΙΣΙΜΑ ΣΗΜΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Γ2/18a
 5. Λήψη απόφασης για τη χορήγηση 1ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΥΠΑΡΧΟΝΤΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΕΡΓ. Ζ318a
 6. Λήψη απόφασης για παραχώρηση κοινοχρήστου χώρου για διεξαγωγή εκδήλωσηςa
 7. Λήψη απόφασης για θέσεις στάθμευσης ΑμεΑ
Δ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ
 
 1. Συμμετοχή Αιρετών στο Θεματικό Συνέδριο «Ο Ρόλος των Κέντρων Πρόληψης (ΚΕΠ) Υγείας στους Δήμους» που θα πραγματοποιηθεί στην Ηγουμενίτσα στις 30 Νοεμβρίου & 1 Δεκεμβρίου 2018a
 
Ε. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ

 
 1. Λήψη απόφασης για την ένταξη δαπανών στην κατανομή των πιστώσεων της ΣΑΤΑa
 
ΣΤ. ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

 
 1. Λήψη απόφασης για τη δωρεάν παραχώρηση αδειοδοτημένων αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Ιλίου σε φορείς για τη διεξαγωγή αθλητικών δραστηριοτήτωνa
 
Ζ. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

 
 1. Λήψη απόφασης για επιβολή προστίμου λόγω παράβασης του άρθρου 7 παρ. 3 εδαφ. 1 του Κανονισμού Προστασίας του Περιβάλλοντοςa
 
Η. ΓΕΝΙΚΑ

 
 1. Λήψη απόφασης σχετικά με την πρόθεση του Φορέα Διαχείρισης Μητροπολιτικού Πάρκου Περιβαλλοντικών & Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων & Ανάπτυξης Κοινωνικής Οικονομίας «Αντώνης Τρίτση» για την κατασκευή μονάδας επεξεργασίας λυμάτων στο Μητροπολιτικό Πάρκο «Αντώνης Τρίτσης»

            

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.
                                                                                     
    
Κουκουβίνος Δημήτριος

<!–