091/2020 – Ορθή επανάληψη της 077/19.05.2020 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου καθώς και της 138/19.05.2020 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής ως προς το χρονικό διάστημα της χορηγηθείσης παράτασης των παραδοτέων του υπ’ αριθ. 30877/05.08.2019 Συμφωνητικού της Υπηρεσίας «Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου για την εκπόνηση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (Σ.Β.Α.Κ.) του Δήμου Ιλίου»

091/2020 – Ορθή επανάληψη της 077/19.05.2020 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου καθώς και της 138/19.05.2020 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής ως προς το χρονικό διάστημα της χορηγηθείσης παράτασης των παραδοτέων του υπ’ αριθ. 30877/05.08.2019 Συμφωνητικού της Υπηρεσίας «Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου για την εκπόνηση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (Σ.Β.Α.Κ.) του Δήμου Ιλίου»

091/2020 – Ορθή επανάληψη της 077/19.05.2020 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου καθώς και της 138/19.05.2020 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής ως προς το χρονικό διάστημα της χορηγηθείσης παράτασης των παραδοτέων του υπ’ αριθ. 30877/05.08.2019 Συμφωνητικού της Υπηρεσίας «Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου για την εκπόνηση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (Σ.Β.Α.Κ.) του Δήμου Ιλίου»