092/2020 – Επικαιροποίηση της υπ’αριθμ. 588/30.11.2006 ΑΔΣ σχετικά με την έγκριση προσκύρωσης τμήματος παλαιού δημοτικού δρόμου στην ιδιοκτησία ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ – ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΑΝΘΗΣ που βρίσκεται επί της οδού Λαυρίου Ο.Τ. 893 περιοχής ΜΙΧΕΛΗ

092/2020 – Επικαιροποίηση της υπ’αριθμ. 588/30.11.2006 ΑΔΣ σχετικά με την έγκριση προσκύρωσης τμήματος παλαιού δημοτικού δρόμου στην ιδιοκτησία ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ – ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΑΝΘΗΣ που βρίσκεται επί της οδού Λαυρίου Ο.Τ. 893 περιοχής ΜΙΧΕΛΗ