093/2020 – Λήψη απόφασης για την εξειδίκευση της πίστωσης, διενέργεια της «ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ Ι.Ν. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ»