095/2020 – Ορισμός υπόλογου εντάλματος προπληρωμής για την αμοιβή του ελεγκτή δόμησης

095/2020 – Ορισμός υπόλογου εντάλματος προπληρωμής για την αμοιβή του ελεγκτή δόμησης