099/2020 – Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός όρων διακήρυξης και τρόπου εκτέλεσης που αφορά την «Ασφάλιση κινητής και ακίνητης περιουσίας του Δήμου»

099/2020 – Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός όρων διακήρυξης και τρόπου εκτέλεσης που αφορά την «Ασφάλιση κινητής και ακίνητης περιουσίας του Δήμου»