197/2012 – 1ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με το άρθρο 75 § 3, κατέστη ομόφωνα, κατεπείγον θέμα, που αφορά την έγκριση πίστωσης, τεχνικών προδιαγραφών για την «Προμήθεια δένδρων και θάμνων»

197/2012 – 1ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με το άρθρο 75 § 3, κατέστη ομόφωνα, κατεπείγον θέμα, που αφορά την έγκριση πίστωσης, τεχνικών προδιαγραφών για την «Προμήθεια δένδρων και θάμνων»

1ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με το άρθρο 75 § 3, κατέστη ομόφωνα, κατεπείγον θέμα, που αφορά την έγκριση πίστωσης, τεχνικών προδιαγραφών για την «Προμήθεια δένδρων και θάμνων»

AOE1972012.pdfa