168/2012 – 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, που αφορά την έγκριση πίστωσης ποσού 7.615,38 € για καταβολή εφάπαξ αποζημίωσης λόγω συνταξιοδότησης τέως υπαλλήλου του Δήμου Ιλίου

168/2012 – 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, που αφορά την έγκριση πίστωσης ποσού 7.615,38 € για καταβολή εφάπαξ αποζημίωσης λόγω συνταξιοδότησης τέως υπαλλήλου του Δήμου Ιλίου

1ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης, που αφορά την έγκριση πίστωσης ποσού 7.615,38 € για καταβολή εφάπαξ αποζημίωσης λόγω συνταξιοδότησης τέως υπαλλήλου του Δήμου Ιλίου

AOE1682012.pdfa