10/01/2017 Ανακοίνωση υπ’ αριθμ. 676/09-01-17

10/01/2017 Ανακοίνωση υπ’ αριθμ. 676/09-01-17

Ανάρτηση της υπ’ αριθμ. 676/09-01-17 ανακοίνωσης του Δημάρχου, με αντικείμενο την πρόσληψη ενός (1) ατόμου ΠΕ-Ιατρών με ειδικότητα Παιδοψυχιατρικής, με σύμβαση μίσθωσης έργου για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους, το οποίο θα παρέχει υποστήριξη ψυχολογική σε θέματα υγείας παιδιών και εφήβων και συμβουλευτική στις οικογένειές τους σε συνεργασία με τους ειδικούς (κοινωνιολόγους, ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, νοσηλευτές) της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας & Υγείας του Δήμου μας.
 
Η 5νθήμερη προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει την 11/01/17 και λήγει την 16/01/17.

<!–