10/01/2017 ΣΟΧ 3/2016 – Ανακοίνωση περί δημόσιας κλήρωσης

10/01/2017 ΣΟΧ 3/2016 – Ανακοίνωση περί δημόσιας κλήρωσης

Ανακοίνωση υπ’ αριθμ. 763/10-01-17 περί δημόσιας κλήρωσης για μία (1) θέση ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ και μία (1) θέση ΥΕ ΒΟΗΘΩΝ ΜΑΓΕΙΡΩΝ, βάσει της ανακοίνωσης ΣOX 3/2016 (αρ. πρωτ. 46824/31-10-2016) & των πινάκων κατάταξης, ονομαστικής κατάστασης, διοριστέων και απορριπτέων σύμφωνα με το υπ’αρ.55540/22-12-16 πρακτικό ανάρτησής τους, λόγω ισοβαθμίας που προέκυψε μεταξύ υποψηφίων τόσο στη συνολική βαθμολογία όσο και στα επιμέρους βαθμολογούμενα κριτήρια
 
Η ημερομηνία διεξαγωγής της δημόσιας κλήρωσης θα πραγματοποιηθεί την 13/01/2017 στις 10:00 π.μ. στο γραφείο του Τμήματος Προσωπικού και Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού του Δήμου Ιλίου.

 

<!–