10/01/2018 Ανακοίνωση 1079/10-01-2018

10/01/2018 Ανακοίνωση 1079/10-01-2018

Ανακοίνωση της υπ. αρ. 1079/10-01-2018 του Δήμου μας, για σύναψη συμβάσεως μίσθωσης έργου ενός (1) ατόμου ΤΕ Νοσηλευτών.
 
Η έναρξη της 5ήμερης προθεσμίας (5 εργάσιμες ημέρες)  για την υποβολή αιτήσεων η οποία αρχίζει από 11/01/2018 και λήγει την 17/01/2018.

<!–

10/01/2018 Ανακοίνωση 1079/10-01-2018

More Posts

115/2023 – αποδοχή χρηματοδότησης ύψους 18.700,00 € από το πρόγραμμα «Φιλόδημος ΙΙ», τη συμμετοχή στο πρόγραμμα επιχορήγησης Δήμων στον Άξονα Προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων» με τίτλο: «Προμήθεια εμβολίων και λοιπών φαρμακευτικών ουσιών για τον εμβολιασμό ζώων συντροφιάς και την άμεση περίθαλψή τους σε περίπτωση δηλητηριάσεων, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις των Δήμων που απορρέουν από το ν. 4830/2021» a