10/01/2018 Ανακοίνωση 1079/10-01-2018

10/01/2018 Ανακοίνωση 1079/10-01-2018

Ανακοίνωση της υπ. αρ. 1079/10-01-2018 του Δήμου μας, για σύναψη συμβάσεως μίσθωσης έργου ενός (1) ατόμου ΤΕ Νοσηλευτών.
 
Η έναρξη της 5ήμερης προθεσμίας (5 εργάσιμες ημέρες)  για την υποβολή αιτήσεων η οποία αρχίζει από 11/01/2018 και λήγει την 17/01/2018.

<!–