10/02/2009 Εισήγηση του Δημάρχου Ιλίου, κ. Νίκου Ζενέτου, στο Δημοτικό Συμβούλιο για κινητοποιήσεις με στόχο την επίλυση των σοβαρών δημοτικών προβλημάτων

10/02/2009 Εισήγηση του Δημάρχου Ιλίου, κ. Νίκου Ζενέτου, στο Δημοτικό Συμβούλιο για κινητοποιήσεις με στόχο την επίλυση των σοβαρών δημοτικών προβλημάτων