10/03/2009 Διακύρηξη ανοικτής δημοπρασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής έργου: Συντήρηση Επέκταση αγωγών αποχέτευσης ακαθάρτων εργολαβίας Β3/09

10/03/2009 Διακύρηξη ανοικτής δημοπρασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής έργου: Συντήρηση Επέκταση αγωγών αποχέτευσης ακαθάρτων εργολαβίας Β3/09

a

Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, αν ενδιαφέρεστε να συμμετέχετε σε έναν διαγωνισμό μπορείτε να στείλετε ένα e-mail στο τμήμα προμηθειών (promithies@ilion.gr) με τα στοιχεία σας ώστε να σας παρέχει τυχόν διευκρινίσεις σε περίπτωση αλλαγής στοιχείων του διαγωνισμού.

<!–

–>

a

“Διακύρηξη ανοικτής δημοπρασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής έργου: Συντήρηση Επέκταση αγωγών αποχέτευσης ακαθάρτων εργολαβίας Β3/09 “ προϋπολογισμού 70.000,00 € με αναθεώρηση και Φ. Π. Α.

Ο διαγωνισμός θα γίνει στο Δημαρχείο Ιλίου, Κάλχου 48 – 50, 3ος όροφος, στην Τεχνική Υπηρεσία, την 10/03/2009 ημέρα Τρίτη και ώρα λήξης υποβολής των προσφορών ορίζεται η 10:00 π.μ.

 Ο διαγωνισμός ανακοινώθηκε στις 04/03/2009.

<!–