10/04/2013 Ψήφισμα σχετικά με το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι»

10/04/2013 Ψήφισμα σχετικά με το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι»

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ιλίου στη συνεδρίασή του την Πέμπτη 14.03.2013, ενέκρινε ομόφωνα το παρακάτω ψήφισμα σχετικά με το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι»:
«Ο Δήμος Ιλίου εδώ και χρόνια παρέχει υπηρεσίες κατ’ οίκον φροντίδας σε πλέον των εκατό ΑμεΑ, ηλικιωμένα ή μοναχικά άτομα  που δεν μπορούν να αυτοεξυπηρετηθούν, μέσα από το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι».
Για το σκοπό αυτό απασχολεί εργαζόμενους με συμβάσεις αορίστου χρόνου, που διαθέτουν τα απαιτούμενα προσόντα και έχουν αποκτήσει σημαντική εμπειρία από την πολύχρονη απασχόληση στο πρόγραμμα.
  Ο Δήμος Ιλίου καλύπτει το πλήρες ετήσιο κόστος του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» με ιδίους πόρους, διότι τα τελευταία χρόνια όλες οι παραλλαγές που προτείνονται νομοθετικά για την υλοποίηση του προγράμματος είναι πρόσκαιρες και εν τέλει δεν εξυπηρετούν το συμφέρον των συμπολιτών μας που έχουν πραγματική ανάγκη να ωφεληθούν από το εν λόγω πρόγραμμα.
Η νέα Νομοθετική ρύθμιση προβλέπει την αντικατάσταση του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» από το πρόγραμμα «Κατ’ Οίκον Φροντίδα Συνταξιούχων» που θα υλοποιεί το ΙΚΑ – ΕΤΑΜ  με συμβάσεις που θα συνάπτει με επιχειρήσεις και Νομικά Πρόσωπα.
Με τη νέα ρύθμιση:
1. Θα μείνει χωρίς δουλειά ένας μεγάλος αριθμός ειδικευμένου και έμπειρου προσωπικού (3.800 εργαζόμενοι πανελλαδικά).
2. Το πρόγραμμα παραδίδεται σε ιδιώτες, υπονομεύοντας και εμπορευματοποιώντας τις
 προσφερόμενες υπηρεσίες.
3. Οι προβλεπόμενες προϋποθέσεις, όπως αναπηρία πάνω από 67%, εισόδημα κάτω των
 7.715,65€ ετησίως και η συγκατοίκηση με άτομα που πληρούν τις ίδιες προϋποθέσεις,  περιορίζει τον αριθμό των ατόμων που μπορούν να ενταχτούν στο πρόγραμμα.
4. Το κόστος του προγράμματος επιβαρύνει ολοκληρωτικά τους εργαζόμενους, όταν η
 χρηματοδότησή του γίνεται κατά 35.000.000,00€ ετησίως από τον λογαριασμό της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων και με το ποσοστό του 0,2% επί των συνολικών ετήσιων εσόδων από εισφορές Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης.
Το Δημοτικό Συμβούλιο του Ιλίου Ζητά:
  • Να συνεχιστεί το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι».
  • Να ανανεωθούν άμεσα οι συμβάσεις των εργαζομένων στο πρόγραμμα, με άμεση μονιμοποίησή τους.
  • Να διευρυνθεί η δυνατότητα παροχής υπηρεσιών σε όλους τους ηλικιωμένους και τα ΑμεΑ που έχουν αντικειμενικά ανάγκη στήριξης και φροντίδας.
  • Να μην στηρίζεται η φροντίδα των ηλικιωμένων και ΑμεΑ σε προγράμματα που υλοποιούνται περιστασιακά, αλλά ούτε και σε εθελοντές, ΜΚΟ και επιχειρήσεις.
  • Την παροχή υπηρεσιών στήριξης και φροντίδας ηλικιωμένων και ΑμεΑ από σταθερές δομές αποκλειστικά Δημόσιες, δωρεάν και υψηλής ποιότητας, που θα είναι κατά 100% χρηματοδοτούμενες από το κράτος και δεν θα επιβαρύνουν τους συνταξιούχους και τους  ασφαλιστικούς οργανισμούς τους.»
 
Το παρόν ψήφισμα θα κοινοποιηθεί:
  • Στο Υπουργείο Υγείας
  • Στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
  • Στον τοπικό τύπο
  • Στο διαδίκτυο
 
   
Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

 

     Κουκουβίνος Δημήτριος

<!–