10/06/2009 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 24/06/2009 ΚΑΙ ΩΡΑ 20.30

10/06/2009 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 24/06/2009 ΚΑΙ ΩΡΑ 20.30

Πρόσκληση δημοτικού συμβουλίου σε ειδική συνεδρίαση στις 24/06/2009 Ημέρα Τετάρτη και ώρα 20.30 μ.μ. με θέμα “Απολογισμός πεπραγμένων δημοτικής αρχής έτους 2008”

<!–