10/09/2013 Ο Δήμος Ιλίου στηρίζει τους Αθλητικούς Συλλόγους της πόλης

10/09/2013 Ο Δήμος Ιλίου στηρίζει τους Αθλητικούς Συλλόγους της πόλης

Ο Δήμος Ιλίου, παρά τη δυσμενή οικονομική συγκυρία, μπορεί και στηρίζει τον αθλητισμό, αφενός με έργα υποδομής, αφετέρου με ετήσια οικονομική ενίσχυση. Έτσι, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου επιχορηγεί φέτος με 76.500€ εικοσιτέσσερις (24) Αθλητικούς Συλλόγους και Σωματεία της πόλης, προκειμένου να συνεχίσουν το σημαντικό έργο τους.
Αξίζει να σημειωθεί ότι ο αθλητισμός στον Δήμο Ιλίου έχει πραγματοποιήσει τεράστια βήματα προόδου τα τελευταία χρόνια, με τους αθλητικούς συλλόγους και τα σωματεία που δραστηριοποιούνται στην πόλη να προσφέρουν πολύτιμες διεξόδους δημιουργικής συμμετοχής στη νεολαία.