10/11/2017 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 15/11/2017 – ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝ.

10/11/2017 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 15/11/2017 – ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝ.

Σας καλούμε σε Ειδική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 15η Νοεμβρίου 2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 21.30 μ.μ. στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου «ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ», για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:
  
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

 
 

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

 
 

Κουκουβίνος Δημήτριος

<!–