10/12/2015 Ανακοίνωση ΣΜΕ 1/2015 υπ’αριθμ. 53000/18-11-15

10/12/2015 Ανακοίνωση ΣΜΕ 1/2015 υπ’αριθμ. 53000/18-11-15

Ο Δήμος Ιλίου ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με ένα (1) άτομο με ειδικότητα ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών για την κάλυψη αναγκών του Δήμου Ιλίου, με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου: «Διασφάλιση Απρόσκοπτης Λειτουργίας Κοινωνικών Δομών του Δήμου Ιλίου» συνολικής διάρκειας έως δώδεκα (12) μήνες.

Η έναρξη της 10ήμερης  προθεσμίας για την υποβολή αιτήσεων αρχίζει την 11/12/2015 και λήγει την 21/12/2015.

<!–

Τελευταία Νέα

Καθορισμός τρόπου χρήσης των χώρων που διατίθενται κατά την προεκλογική περίοδο των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στα πολιτικά κόμματα και σε συνασπισμούς συνεργαζόμενων κομμάτων για την προεκλογική προβολή τους καθώς και άλλων λεπτομερειών a