103/2020 – Κατάρτιση όρων διακήρυξης δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου με σκοπό τη στέγαση διαφόρων υπηρεσιών και του ΚΕΠ του Δήμου Ιλίου»

103/2020 – Κατάρτιση όρων διακήρυξης δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου με σκοπό τη στέγαση διαφόρων υπηρεσιών και του ΚΕΠ του Δήμου Ιλίου»