104/2020 – Αποστολή του 2ου ΑΠΕ του έργου «Συντήρηση – Ανακατασκευή (μικρών τμημάτων) δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων και κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων ακινήτων ΕΡΓ. Β4/17»