105/2020 – Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού – Τακτοποιητικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου «Αστικές παρεμβάσεις ανάπλασης αδιαμόρφωτων χώρων για αναβάθμιση του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος»