108/2020 – Έγκριση έκθεσης εσόδων – εξόδων Α ’ τριμήνου έτους 2020