11/02/2020 Ψήφισμα Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου σχετικά με την πρόσληψη καθαριστριών στις σχολικές μονάδες

11/02/2020 Ψήφισμα Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου σχετικά με την πρόσληψη καθαριστριών στις σχολικές μονάδες

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ιλίου στη συνεδρίασή του την Πέμπτη 30.01.2020, ενέκρινε ομόφωνα το παρακάτω ψήφισμα σχετικά με την πρόσληψη καθαριστριών στις σχολικές μονάδες:

«Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ιλίου, έχοντας ως πρωταρχικό μέλημά του τη διασφάλιση της υγείας των μαθητών όλων των εκπαιδευτικών μονάδων του Δήμου μας και λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 3870/2010, όπως έχει τροποποιηθεί, σύμφωνα με το οποίο: «γ.i) Οι συμβάσεις μίσθωσης έργου της παραγράφου 5 του άρθρου 113 του ν.1892/1990 (Α΄ 1001), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, καταρτίζονται για τα διδακτικά έτη σύμφωνα με τις ρυθμίσεις των διατάξεων αυτών ii) Από την έναρξη του διδακτικού έτους και εφόσον οι ανάγκες των δήμων για τον καθαρισμό των σχολικών μονάδων δεν καλύπτονται από το υπάρχον προσωπικό, μπορεί να καλυφθούν με συμβάσεις, που καταρτίζονται από τους οικείους δήμους, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία», διαπιστώνουμε ότι, οι συμβάσεις μίσθωσης έργου δεν εξασφαλίζουν την άριστη καθαριότητα των σχολικών χώρων, κυρίως, κατά τη λειτουργία των σχολείων, επειδή η καθαρίστριες με τις συμβάσεις αυτές εργάζονται μετά το πέρας της λειτουργίας των μαθημάτων, όπως ορίζουν οι συμβάσεις τους.

Για τον λόγο αυτό ζητάμε την πρόβλεψη θέσεων αορίστου χρόνου σε όλες τις σχολικές μονάδες που υπηρετούν καθαρίστριες με συμβάσεις μίσθωσης έργου, ώστε να διασφαλιστεί η υγιεινή των σχολικών μονάδων τόσο κατά τη διάρκεια της λειτουργίας των σχολείων, όσο και κατά το πέρας των μαθημάτων.

Επισημαίνουμε, όμως, ότι είναι απολύτως αδύνατο να ανταποκριθούμε σχετικά με επιβάρυνση του προϋπολογισμού του Δήμου μας, χωρίς μεταφορά των αντίστοιχων πόρων με επιχορήγηση από το αρμόδιο Υπουργείο Παιδείας
Το παρόν ψήφισμα θα κοινοποιηθεί:

  • Στο Υπουργείο Παιδείας
  • Στο Υπουργείο Εσωτερικών
  • Στον τοπικό τύπο
  • Στο διαδίκτυο                 

<!–

Τελευταία Νέα

Καθορισμός τρόπου χρήσης των χώρων που διατίθενται κατά την προεκλογική περίοδο των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στα πολιτικά κόμματα και σε συνασπισμούς συνεργαζόμενων κομμάτων για την προεκλογική προβολή τους καθώς και άλλων λεπτομερειών a