11/04/2017 Η παραπληροφόρηση δεν έχει τέλος για το Πάρκο «Αντώνης Τρίτσης»

11/04/2017 Η παραπληροφόρηση δεν έχει τέλος για το Πάρκο «Αντώνης Τρίτσης»

Με αφορμή δημοσιεύματα που κυκλοφορούν, τα οποία αναφέρονται σε «απόπειρα αποξήλωσης αντλίας νερού» από το Πάρκο «Αντώνης Τρίτσης», ενημερώνουμε ότι ο Δήμος Ιλίου τον Αύγουστο του 2015, μόλις διαπίστωσε τη χαμηλή στάθμη του νερού στις λίμνες (Photo 1), τοποθέτησε αντλία γεώτρησης, προκειμένου να διευκολύνει την τροφοδοσία τους με νερό (Photo 2).
 
Τη Δευτέρα 10 Απριλίου 2017 η αρμόδια Υπηρεσία προχώρησε σε προληπτική συντήρηση της αντλίας, στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 26978/16.06.2017 σύμβασης του έργου «Έκτακτες συντηρήσεις – επισκευές υπαρχόντων αντλητικών συγκροτημάτων», προϋπολογισμού 24.600,00€, με Κ.Μ.: Π59/2016.
 
Ο Δήμαρχος Ιλίου Νίκος Ζενέτος δηλώνει σχετικά:
 
«Είναι εντυπωσιακό πώς μπορεί να διαστρεβλωθεί η αλήθεια, όταν επικρατεί εμπάθεια και προκατάληψη. Η ταχύτητα, με την οποία μετατράπηκε μια προληπτική συντήρηση, σε απόπειρα αποξήλωσης της αντλίας, είναι τραγικά γρήγορη στο μυαλό εκείνων, οι οποίοι είτε θέλουν να παραπλανούν, είτε εκουσίως παραπλανώνται. Εμείς, απλά, κάναμε το καθήκον μας, στο πλαίσιο ενός έργου, στο οποίο είχαμε συμπεριλάβει τη συντήρηση της αντλίας γεώτρησης που είχαμε τοποθετήσει στο Πάρκο. Διότι, θεωρούμε αυτονόητο ότι, όταν δημιουργείς κάτι καινούργιο, πρέπει να προβλέπεις τη βιωσιμότητά του, δηλαδή, τη συντήρησή του για να λειτουργεί άρτια στο μέλλον.
 
Αν και η συγκεκριμένη αντλία αποτελεί περιουσιακό στοιχείο του Δήμου και θα έπρεπε να είχε, πράγματι, αφαιρεθεί και επιστραφεί, αντ’ αυτού προχωρήσαμε στη συντήρησή της, επειδή το Πάρκο αποτελεί τον σημαντικότερο πνεύμονα πρασίνου για την πόλη μας. Εμείς, επιχειρήσαμε να τη συντηρήσουμε και όχι να την αποξηλώσουμε.»  

11/04/2017 Η παραπληροφόρηση δεν έχει τέλος για το Πάρκο «Αντώνης Τρίτσης»

More Posts

014/2023 – εξουσιοδότηση Δημάρχου Ιλίου κ. Νίκου Ζενέτου για την συνυπογραφή κοινής αίτησης με τον ιδιοκτήτη του γεωτεμαχίου με Κ.Α.Ε.Κ. 050571028013 Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος για διόρθωση σφαλμάτων που αφορούν τα γεωμετρικά στοιχεία των κτηματολογικών εγγραφών των εγγραπτέων δικαιωμάτων της ενώπιον του Κτηματολογικού γραφείου Ιλίου a

012/2023 – λήψη απόφασης για τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 010/2023 Απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (ΑΔΑ: 9Κ2ΛΩΕΒ-1ΘΛ) και έγκριση του σχεδίου με τίτλο «Επιχειρησιακό σχέδιο για την εξασφάλιση κοινοχρήστων και κοινωφελών χώρων – Ε.Σ.Ε.Κ.Κ» 2021, Άξονας προτεραιότητας 2: «Αστική Αναζωογόνηση & Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου», σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ. 4559/28.06.2021 (ΑΔΑ: 6ΣΠ046Ψ844-64Ν) Πρόσκληση (Ε.Σ.2021) του Πράσινου Ταμείου a