11/05/2008 Ομιλία στην εκδήλωση τιμής στον Βασίλη Κουκουβίνο για τα 24 χρόνια προσφοράς του στην αναβάθμιση του Ιλίου, Δημοτικό Γυμναστήριο “Γ. Κακούρης”

11/05/2008 Ομιλία στην εκδήλωση τιμής στον Βασίλη Κουκουβίνο για τα 24 χρόνια προσφοράς του στην αναβάθμιση του Ιλίου, Δημοτικό Γυμναστήριο “Γ. Κακούρης”

Ομιλία στην εκδήλωση τιμής στον Βασίλη Κουκουβίνο για τα 24 χρόνια προσφοράς του στην αναβάθμιση του Ιλίου, Δημοτικό Γυμναστήριο “Γ. Κακούρης”

<!–