11/06/2012 Προεγγραφές για τα προγράμματα «Αθλητικό Camp» και «Παιδί και θάλασσα»

11/06/2012 Προεγγραφές για τα προγράμματα «Αθλητικό Camp» και «Παιδί και θάλασσα»

Το   Δημοτικό Κέντρο Πολιτισμού και  Άθλησης (ΔΗ.ΚΕ.ΠΑ) του Δήμου Ιλίου  σας ενημερώνει ότι
από την Τρίτη 12/6/2012 θα δέχεται προεγγραφές για τα προγράμματα «Αθλητικό Camp» και  «Παιδί και θάλασσα»
από 9:00πμ- 14:00μμ
επί  της οδού Νέστορος 101 ( 1ος όροφος).
  
Γραφείο: Πολιτιστικών και Αθλητικών Προγραμμάτων

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι :
1.            Βεβαίωση παιδιάτρου
2.            Φωτογραφία παιδιού
3.            Λογ/σμό ΔΕΗ ή ΟΤΕ ή ΚΙΝΗΤΟΥ
 
Υπεύθυνος: Κος  Αριστοτέλης Πέτσας
Τηλέφωνο επικοινωνίας:210-2691625

<!–

–>