11/06/2019 Πρόγραμμα «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» της Ε.Ε.Τ.Α.Α. για την περίοδο 2019 – 2020

11/06/2019 Πρόγραμμα «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» της Ε.Ε.Τ.Α.Α. για την περίοδο 2019 – 2020

Ανακοινώθηκε η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υλοποίηση πράξεων περιόδου 2019 – 2020 στο πλαίσιο της δράσης «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» της Ε.Ε.Τ.Α.Α., η οποία είναι ο διαχειριστικός φορέας του προγράμματος Ε.Σ.Π.Α.

Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα ηλεκτρονικά έως 28.06.2019 και ώρα 24:00, μέσω της ιστοσελίδας https://web.eetaa.gr/enarmonisi/paidikoi_stathmoi_2019/aithsh_2019a, με τους κωδικούς του taxisnet. Κατόπιν θα πρέπει να αποστείλουν την αίτηση και τα δικαιολογητικά ταχυδρομικά ή με υπηρεσία ταχυμεταφοράς, βάσει απόδειξης, στα Γραφεία της Ε.Ε.Τ.Α.Α., στη διεύθυνση Μυλλέρου 73 – 77, Τ.Κ.10436 Αθήνα, τηλέφωνα: 210 5214600, 213 1320600, FAX: 210 5214733.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ε.Ε.Τ.Α.Α. (https://www.eetaa.gr/index.php?tag=paidikoi_2019a), τα προσωρινά αποτελέσματα θα ανακοινωθούν στις 12.07.2019, η υποβολή των ενστάσεων θα διαρκέσει από 13.07.2019 έως και 17.07.2019, ενώ τα οριστικά αποτελέσματα θα ανακοινωθούν 21.07.2019.

Σημειώνεται ότι, οι ωφελούμενες θα μπορούν να εγγράψουν τα παιδιά τους (υπογραφή σύμβασης) στις δομές από 22.07.2019 έως 02.09.2019.
 

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα της Ε.Ε.Τ.Α.Α., στην οποία βρίσκεται αναρτημένο όλο το ενημερωτικό υλικό και οι σχετικές ανακοινώσεις.

<!–