11/07/2013 Δήλωση Δημάρχου Ιλίου κ. Νίκου Ζενέτου για τις απολύσεις και τη διαθεσιμότητα των εργαζομένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση

11/07/2013 Δήλωση Δημάρχου Ιλίου κ. Νίκου Ζενέτου για τις απολύσεις και τη διαθεσιμότητα των εργαζομένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση

Ο Δήμαρχος Ιλίου κ. Νίκος Ζενέτος, κατά την έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου, την Τρίτη 09.07.2013, έκανε την ακόλουθη δήλωση σχετικά με τις απολύσεις και τη διαθεσιμότητα των εργαζομένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση:  
«Τέτοιες αιφνιδιαστικές αποφάσεις, σηματοδοτούν την κατάργηση υπηρεσιών που προσφέρουν σημαντικότατο έργο στους Δήμους και προμηνύουν νέο κύμα απολύσεων και διαθεσιμότητας.
Ιδιαίτερο προβληματισμό δε, δημιουργεί η απόλυση των Δημοτικών Αστυνόμων, καθότι πρόκειται για μόνιμο προσωπικό, γεγονός που προσκρούει στο Σύνταγμα. Συγκεκριμένα, από το δυναμικό του Δήμου μας αφαιρούνται 19 Δημοτικοί Αστυνόμοι οι οποίοι εξυπηρετούν χιλιάδες υποθέσεις και δημιουργούν αίσθημα ασφάλειας στους πολίτες και 42 Σχολικοί Φύλακες, απαραίτητοι για την εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων. Αν οι απολύσεις των Σχολικών Φυλάκων γίνονται για λόγους επιβάρυνσης του κρατικού προϋπολογισμού, εμείς προτείνουμε να ενταχθούν στην Διεύθυνση Διαχείρισης Απορριμμάτων  και Πρασίνου, όπου θα αμείβονται από τα ανταποδοτικά τέλη.
Όπως και να’ χει η Τοπική Αυτοδιοίκηση βάλλεται από νέα μέτρα της κυβέρνησης, τα οποία σφυροκοπούν τις αντοχές της, πλήττοντας την εύρυθμη λειτουργία της και την αξιοπιστία της απέναντι στους πολίτες.  Δυστυχώς, η Κυβέρνηση αντιμετωπίζει την Τοπική Αυτοδιοίκηση ως ένα κοινό δημόσιο φορέα. Η Τοπική Αυτοδιοίκηση όμως, επιτελεί ένα θεμελιώδες έργο και αποτελεί έναν από τους βασικούς πυλώνες του κράτους, σηκώνοντας στους ώμους της ένα δυσβάστακτο βάρος στην προσπάθειά της να λειτουργήσει και να καλύψει το κενό της Κεντρικής Διοίκησης, η οποία δεν τολμά στρατηγικές με κοινωνική διάσταση, ούτε την εξεύρεση ορθολογικών τρόπων για την αντιμετώπιση των λειτουργικών αναγκών των Δήμων.
Είμαστε κατηγορηματικά αντίθετοι με τις απολύσεις και τη διαθεσιμότητα των εργαζομένων, και δηλώνουμε την έντονη δυσφορία και την αγανάκτησή μας για τις επιπτώσεις που θα επιφέρουν στους ίδιους τους εργαζόμενους και τις οικογένειές τους, καθώς και στη λειτουργία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.»

11/07/2013 Δήλωση Δημάρχου Ιλίου κ. Νίκου Ζενέτου για τις απολύσεις και τη διαθεσιμότητα των εργαζομένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση

More Posts

014/2023 – εξουσιοδότηση Δημάρχου Ιλίου κ. Νίκου Ζενέτου για την συνυπογραφή κοινής αίτησης με τον ιδιοκτήτη του γεωτεμαχίου με Κ.Α.Ε.Κ. 050571028013 Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος για διόρθωση σφαλμάτων που αφορούν τα γεωμετρικά στοιχεία των κτηματολογικών εγγραφών των εγγραπτέων δικαιωμάτων της ενώπιον του Κτηματολογικού γραφείου Ιλίου a

012/2023 – λήψη απόφασης για τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 010/2023 Απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (ΑΔΑ: 9Κ2ΛΩΕΒ-1ΘΛ) και έγκριση του σχεδίου με τίτλο «Επιχειρησιακό σχέδιο για την εξασφάλιση κοινοχρήστων και κοινωφελών χώρων – Ε.Σ.Ε.Κ.Κ» 2021, Άξονας προτεραιότητας 2: «Αστική Αναζωογόνηση & Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου», σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ. 4559/28.06.2021 (ΑΔΑ: 6ΣΠ046Ψ844-64Ν) Πρόσκληση (Ε.Σ.2021) του Πράσινου Ταμείου a