11/07/2013 Ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου σχετικά με τις απολύσεις και τη διαθεσιμότητα εργαζομένων στους Δήμους

11/07/2013 Ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου σχετικά με τις απολύσεις και τη διαθεσιμότητα εργαζομένων στους Δήμους

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ιλίου στην έκτακτη συνεδρίασή του την Τρίτη 09.07.2013, ενέκρινε κατά πλειοψηφία το παρακάτω ψήφισμα σχετικά με τις απολύσεις και τη διαθεσιμότητα εργαζομένων στους Δήμους:

«Το Δημοτικό Συμβούλιο Ιλίου είναι κατηγορηματικά αντίθετο με τις απολύσεις και τη διαθεσιμότητα των εργαζομένων στους Δήμους, που προβλέπει το πολυνομοσχέδιο, και δηλώνει την έντονη δυσφορία του για τις επιπτώσεις που θα επιφέρει στη λειτουργία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Οι αιφνίδιες αυτές αποφάσεις, αφενός σηματοδοτούν την κατάργηση υπηρεσιών που προσφέρουν σημαντικότατο έργο στους Δήμους, και συγκεκριμένα για τον Δήμο Ιλίου την αφαίρεση 19 Δημοτικών Αστυνόμων και 42 Σχολικών Φυλάκων από το δυναμικό του, αφετέρου προμηνύουν νέο κύμα απολύσεων και διαθεσιμότητας.
Η Τοπική Αυτοδιοίκηση επιτελεί ένα θεμελιώδες έργο και αποτελεί έναν από τους βασικούς πυλώνες του κράτους. Με την Κυβέρνηση να μην τολμά στρατηγικές με κοινωνική διάσταση, που θα στηρίξουν την κοινωνία των πολιτών που πλήττεται, καθώς και την εξεύρεση ορθολογικών τρόπων για την αντιμετώπιση των λειτουργικών αναγκών των Δήμων,  η Τοπική Αυτοδιοίκηση φαίνεται πως σηκώνει στους ώμους της ένα δυσβάστακτο βάρος στην προσπάθειά της να λειτουργήσει και να καλύψει το κενό της Κεντρικής Διοίκησης.

Έτσι, παράλληλα με τις περικοπές και τη μείωση των πόρων, τις συγχωνεύσεις Δήμων και Νομικών Προσώπων, τις μειώσεις των αιρετών, τη μεταφορά αρμοδιοτήτων, μεταβιβάζοντας το σύνολο των κοινωνικών υπηρεσιών, αλλά και του προσωπικού, χωρίς τους ανάλογους πόρους, η Τοπική Αυτοδιοίκηση εδώ και καιρό ταλανίζεται και αντιμετωπίζεται ως ένας κοινός δημόσιος φορέας, που η Κεντρική Διοίκηση αντιλαμβάνεται τον εξορθολογισμό του μέσα από οριζόντια μέτρα, απολύσεις και διαθεσιμότητες.
Η Δημοτική Αστυνομία εξυπηρετεί χιλιάδες υποθέσεις και δημιουργεί αίσθημα ασφάλειας στους πολίτες, ενώ οι σχολικοί φύλακες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της εύρυθμης λειτουργίας των σχολικών μονάδων, που και αυτή θα δοκιμαστεί με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, από την εφαρμογή των μέτρων που συζητούνται για την παιδεία.
Τα νέα μέτρα της Κυβέρνησης σφυροκοπούν την Τοπική Αυτοδιοίκηση και πλήττουν την εύρυθμη λειτουργία της και την αξιοπιστία της απέναντι στους πολίτες. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο Ιλίου ζητά:
–       Καμία έκπτωση στον ρόλο και το έργο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στις υπηρεσίες και τις δομές των Δήμων που σηματοδοτούν οι απολύσεις και διαθεσιμότητες.
–       Την παραμονή της Δημοτικής Αστυνομίας στις υπηρεσίες των Δήμων και την αναβάθμιση του ρόλου της, προς την κατεύθυνση της εξυπηρέτησης των πολιτών και των κοινωνικά ασθενέστερων.  Επισημαίνουμε ότι η απόλυση των εργαζομένων της Δημοτικής Αστυνομίας προσκρούει στο Σύνταγμα, διότι αφορά μόνιμο προσωπικό.
–       Καμία έκπτωση στη λειτουργία των σχολικών μονάδων και παραμονή των σχολικών φυλάκων σε αυτές. Αν οι απολύσεις πραγματοποιούνται για λόγους επιβάρυνσης του κρατικού προϋπολογισμού, εμείς προτείνουμε να ενταχθούν στην Διεύθυνση Διαχείρισης Απορριμμάτων  και Πρασίνου, όπου θα αμείβονται από τα ανταποδοτικά τέλη.
–       Καμία απόλυση ή διαθεσιμότητα εργαζομένων στους Δήμους.
–       Μόνιμη και σταθερή δουλειά για όλους.
–       Καμία ιδιωτικοποίηση.
–       Κατάργηση του πολυνομοσχεδίου με το οποίο παραδίδονται στα επιχειρηματικά συμφέροντα τομείς Κοινωνικής Πολιτικής, Παιδείας, Υγείας και Πρόνοιας.
Επίσης, το Δημοτικό Συμβούλιο Ιλίου καταδικάζει τη σωματική, αλλά και κάθε μορφής βία, που ασκήθηκε κατά του Δημάρχου Αθηναίων κ. Γιώργου Καμίνη. Οι ενέργειες αυτές αποπροσανατολίζουν τον αγώνα των εργαζομένων ενάντια στην άγρια επίθεση που δέχονται και απειλούνται με απολύσεις και διαθεσιμότητα.»

    Το παρόν ψήφισμα θα κοινοποιηθεί:
·         Στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
·         Στο Υπουργείο Εσωτερικών
·         Στην Περιφερειακή Ένωση Δήμων Αττικής (Π.Ε.Δ.Α.)
·         Στην  Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (Κ.Ε.Δ.Ε.)
·         Στην Π.Ο.Ε. – Ο.Τ.Α.
·         Στον Δήμο Αθηναίων
·         Στον τύπο
·         Στο διαδίκτυο

 
   

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

 

     Κουκουβίνος Δημήτριος

<!–