11/11/2013 Ψήφισμα σχετικά με την ελευθερία του τύπου

11/11/2013 Ψήφισμα σχετικά με την ελευθερία του τύπου

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ιλίου στη συνεδρίασή του την Πέμπτη 07.11.2013, ενέκρινε ομόφωνα το παρακάτω ψήφισμα σχετικά με την ελευθερία του τύπου:
«Με αφορμή τη δίκη της εφημερίδας «Εργατική Αλληλεγγύη» στις 12.12.2013, για τη θέση της στο άρθρο «Ιθαγένεια για όλα τα παιδιά», το Δημοτικό Συμβούλιο Ιλίου συντάσσεται υπέρ της ελευθερίας της έκφρασης και του τύπου, και καταδικάζει κάθε ενέργεια που υπονομεύει τα δημοκρατικά δικαιώματα και τις ελευθερίες τους».
 
Το παρόν ψήφισμα θα κοινοποιηθεί:
·         Στην εφημερίδα «Εργατική Αλληλεγγύη»
·         Στον τύπο
·         Στο διαδίκτυο

 
   

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.
 

     Κουκουβίνος Δημήτριος

<!–