11/12/2013 Ανάπλαση & Διαμόρφωση της Λεωφόρου Αγίου Νικόλαου

11/12/2013 Ανάπλαση & Διαμόρφωση της Λεωφόρου Αγίου Νικόλαου

Με αφορμή την παραπληροφόρηση σχετικά με την Ανάπλαση & Διαμόρφωση της Λεωφόρου Αγίου Νικόλαου, ο Δήμος Ιλίου σας ενημερώνει ότι:
Βασικό αντικείμενο του έργου αποτελεί η ανάπλαση και βελτίωση της λειτουργικότητας και προσβασιμότητας της Λεωφόρου Αγίου Νικολάου, με στόχο την αναβάθμιση της καλά οργανωμένης αγοράς, ικανοποιώντας ένα πάγιο αίτημα των κατοίκων και των επαγγελματιών της περιοχής.
Η ανάπλαση περιλαμβάνει:
–  Την πλήρη ανακατασκευή του ασφαλτοτάπητα, διατηρώντας το πλάτος του δρόμου στα 11,60μ., περίπου το ίδιο με τη σημερινή κατάσταση, συμπεριλαμβανομένου της «ζώνης προσωρινής στάθμευσης»,  με σκοπό την αναβάθμιση των πεζοδρομίων για τη δημιουργία, από τη μία πλευρά, ποδηλατόδρομου και διαδρόμου πεζοπορίας για την εξυπηρέτηση ΑμεΑ και από την άλλη πλευρά, διαδρόμου πεζοπορίας. 
–  Τη διαμόρφωση «ζώνης προσωρινής στάθμευσης» για την εξυπηρέτηση των καταστημάτων.
–  Τη δενδροφύτευση και τον ηλεκτροφωτισμό με σύγχρονα φωτιστικά εξοικονόμησης ενέργειας.
–  Αξίζει να σημειωθεί ότι έχει συνταχθεί ειδική κυκλοφοριακή μελέτη η οποία προβλέπει ότι κατά τη διάρκεια της κατασκευής του έργου οι εργασίες θα εκτελούνται κατά μικρά τμήματα, έτσι ώστε πρώτα να ολοκληρώνεται ένα τμήμα και να παραδίδεται στην κυκλοφορία και στη συνέχεια να ξεκινούν οι εργασίες του επόμενου τμήματος, με σκοπό την ομαλή κυκλοφοριακή λειτουργία.
Τέλος, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι αντίστοιχα έργα είχαν ως αποτέλεσμα αφενός την αισθητική αναβάθμιση της περιοχής, αφετέρου την μεγάλη τόνωση της τοπικής αγοράς.
 
Ο Δήμαρχος Ιλίου
 
 
Νίκος Ζενέτος

<!–