11/12/2018 Ανακοίνωση ΣOX 4/2018

11/12/2018 Ανακοίνωση ΣOX 4/2018

Ο Δήμος Ιλίου ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δέκα τεσσάρων (14) ατόμων για την υλοποίηση της δράσης «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ  ΖΩΗΣ» (Περίοδος 2018-2019) στο Δήμο Ιλίου.

Η 10ήμερη προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων, αρχίζει την 12-12-2018 και λήγει την 21-12-2018.

<!–