119/2020 – Μετασκευή υφιστάμενου κτιρίου σε παιδικό σταθμό στο πάρκο Φοινίκων του Δήμου Ιλίου – χορήγηση αναστολής, παράτασης εργασιών λόγω COVID-19