12/01/2015 Δημόσια διαβούλευση Κανονισμού Χρήσης Κοινόχρηστων Χώρων Δήμου Ιλίου

12/01/2015 Δημόσια διαβούλευση Κανονισμού Χρήσης Κοινόχρηστων Χώρων Δήμου Ιλίου

Σε δημόσια διαβούλευση τίθεται ο Κανονισμός Χρήσης Κοινόχρηστων Χώρων του Δήμου Ιλίου.
Σας καλούμε να αποστείλετε τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις σας στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Τεχνικής Υπηρεσίας texniki@ilion.gra έως και την Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2015.

<!–