12/01/2017 Ανάρτηση αποτελεσμάτων της ΣΜΕ 1/2016 Ανακοίνωσης

12/01/2017 Ανάρτηση αποτελεσμάτων της ΣΜΕ 1/2016 Ανακοίνωσης

Ανάρτηση των αποτελεσμάτων της ΣΜΕ 1/2016 Ανακοίνωσης του Δήμου για τη σύναψη μίσθωσης έργου με 1 άτομο ειδικότητας ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών για το Δήμο Ιλίου. 
Έναρξη της 10ήμερης προθεσμίας για την υποβολή ενστάσεων αρχίζει την 13-01-2017 και λήγει την 23-01-2017.

<!–