12/01/2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 18/01/2018

12/01/2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 18/01/2018

Σας καλούμε σε Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 18η  Ιανουαρίου 2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 20.30 μ.μ. στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:
 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  
Α. ΓΕΝΙΚΑ

 
1. Παράδοση του συνολικού υλικού για τη δημιουργία ιστορικού λευκώματος της πόλης του Ιλίου από τον κ. Ανδρέα Μηλιώνη και τις συνεργάτες του κ. Ήρα Μανάρα & κα Άννα Ράπτη
2. Λήψη απόφασης σχετικά με την ονοματοδοσία Δομών του Κράτους στο Δήμο Ιλίου
 
Β. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
 
3. Λήψη απόφασης για έγκριση του προγράμματος πολιτιστικών εκδηλώσεων για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2018a
 
Γ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
 
4. Λήψη απόφασης για την 1η αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος του Δήμου, οικονομικού έτους 2018a
5. Έγκριση δέσμευσης και διάθεσης συνεχιζόμενων δημοσίων συμβάσεων παροχής γενικών υπηρεσιών»a
6. Έγκριση πίστωσης για την «Ενοικίαση περιπτέρων και λοιπού εξοπλισμού για τη διοργάνωση των πολιτιστικών και αθλητικών εκδηλώσεων και του Φεστιβάλ παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών του  Δήμου Ιλίου  για το έτος 2018»a
7. Έγκριση δέσμευσης και διάθεσης ποσού για την «Προμήθεια στεφανιών για διάφορες εκδηλώσεις – δεξιώσεις – εθνικές  ή τοπικές εορτές του Δήμου Ιλίου για το έτος 2018»a
8. Έγκριση διενέργειας για την «Μεταφορά μελών Κ.Α.Π.Η., αθλούμενων σε αθλητικές δραστηριότητες και μελών πολιτιστικών δραστηριοτήτων για το έτος 2018»a
9. Έγκριση διενέργειας, τεχνικών προδιαγραφών και διάθεσης ποσού 19.964,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. για την υπηρεσία «Εργασίες για τη δημιουργία (γραφιστικό σχεδιασμό) ιστορικού λευκώματος για την πόλη του Ιλίου»a
10. Έγκριση διενέργειας, τεχνικών προδιαγραφών, διάθεσης ποσού 17.322,80€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και ανάθεση για την υπηρεσία «Πολιτιστικές Εκδηλώσεις Φεβρουαρίου 2018 »a
11. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Ιλίου στη 2η Διεθνή έκθεση «Verde.Tec» που θα πραγματοποιηθεί από τις 2 ως τις 4 Μαρτίου 2018 στο Εκθεσιακό Κέντρο Μ.Ε.Κ. Παιανίαςa
12. Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών για το έτος 2018, βάσει του Ν. 4412/2016a
13. Συγκρότηση επιτροπής εξέτασης – αξιολόγησης ενστάσεων και προσφυγών για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και γενικών υπηρεσιών για το έτος 2018, βάσει του Ν. 4412/2016a
14. Λήψη απόφασης για την ανανέωση της μείωσης ενοικίου δημοτικού καταστήματος επί της οδού Λ. Δημοκρατίας 67, για το χρονικό διάστημα από 01.01.2018 έως και 31.10.2018a
 
Δ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

15. Έγκριση ανάληψης από το Δήμο Ιλίου της άσκησης αρμοδιοτήτων για τη ρύθμιση θεμάτων ανελκυστήρωνa
16. Λήψη απόφασης για την έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΕΚΤΑΣΗ – ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ (ΜΙΚΡΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ) ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΕΡΓ. Β2/13a
17. Επικαιροποίηση της υπ’ αριθμ. 448/2000 Α.Δ.Σ.a
 
Ε. ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

18. Λήψη απόφασης για τη δωρεάν παραχώρηση αδειοδοτημένων αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Ιλίου σε φορείς για τη διεξαγωγή αθλητικών δραστηριοτήτωνa
 
 
 
 

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.
 
 
Κουκουβίνος Δημήτριος

<!–