12/02/2016 Άνοιγμα οικονομικών προσφορών για την προμήθεια: “Προμήθεια ειδών για εκδηλώσεις της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας και Υγείας Δήμου Ιλίου, έτους 2016”

12/02/2016 Άνοιγμα οικονομικών προσφορών για την προμήθεια: “Προμήθεια ειδών για εκδηλώσεις της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας και Υγείας Δήμου Ιλίου, έτους 2016”

a

Άνοιγμα οικονομικών προσφορών για την προμήθεια: “Προμήθεια ειδών για εκδηλώσεις της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας και Υγείας Δήμου Ιλίου, έτους 2016”
Σας καλούμε στο άνοιγμα των οικονομικών προσφορών σας για την ανάθεση της προμήθειας: “Προμήθεια ειδών για εκδηλώσεις της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας και Υγείας Δήμου Ιλίου, έτους 2016”,
προϋπολογισμού 2.897,88€ με το Φ.Π.Α. το οποίο θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 16/02/2016 στις 09:00 π.μ. στον 2ο όροφο του Δημαρχείου Ιλίου 
Διεύθυνση: Κάλχου 48-50, Τ.Κ.13122, Ίλιον. 
 
Οι οικονομικές προσφορές θα παραδοθούν στην επιτροπή αξιολόγησης σφραγισμένες και πρωτοκολλημένες.  
 
Παρακαλούνται όσοι ενδιαφέρονται να δώσουν προσφορά να επικοινωνήσουν με το Tμήμα Προμηθειών στα τηλέφωνα: 213.2030.185 και 213.2030.136 για να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την προμήθεια.
 
 
Για να δείτε ή να κατεβάσετε την μελέτη του διαγωνισμού επιλέξτε τον παρακάτω σύνδεσμο στην ενότητα: Έγγραφα – Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί.
 

<!–