12/03/2020 Παράταση προθεσμίας υποβολής δήλωσης για τη διόρθωση τετραγωνικών μέτρων ακινήτων προς ΟΤΑ

12/03/2020 Παράταση προθεσμίας υποβολής δήλωσης για τη διόρθωση τετραγωνικών μέτρων ακινήτων προς ΟΤΑ

Ενημερώνουμε τους ιδιοκτήτες ακινήτων του Δήμου Ιλίου ότι παρατείνεται έως την Τρίτη 30 Ιουνίου 2020 η υποβολή αρχικής ή διορθωτικής δήλωσης της επιφάνειας των ακινήτων προς τους ΟΤΑ Α΄ βαθμού, σύμφωνα με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 11.03.2020 (ΦΕΚ 55/Α/11.03.2020).

Η υποβολή των δηλώσεων πραγματοποιείται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας https://tetragonika.govapp.gr/a με τους κωδικούς του TAXISNET, στην οποία μπορείτε να εισέλθετε και μέσω των ιστοσελίδων του Δήμου Ιλίουa και της ΚΕΔΕa.

Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο δεν υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, τότε οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσέρχονται στο Τμήμα Εσόδων (Δημαρχείο Ιλίου, 2ος όροφος) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, με το οποίο μπορούν να επικοινωνούν για περισσότερες πληροφορίες Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 08:00 – 14:30, στα τηλέφωνα: 2132030133, 2132030134, 2132030135, 2132030189.

  
Ο Δήμαρχος Ιλίου

Νίκος Ζενέτος