12/05/2010 Τα Δημοτικά Σχολεία στο Δήμο Ιλίου εξοπλίζονται με διαδραστικούς πίνακες

12/05/2010 Τα Δημοτικά Σχολεία στο Δήμο Ιλίου εξοπλίζονται με διαδραστικούς πίνακες

Στο πλαίσιο των αδιάκοπων προσπαθειών του Δήμου Ιλίου για την ουσιαστική ένταξη της πόλης στην Ψηφιακή Σύγκλιση, εντάσσεται και η ανάληψη της πρωτοβουλίας του να προμηθεύσει κάθε Δημοτικό Σχολείο με ένα διαδραστικό πίνακα.

Το γεγονός αυτό αποτελεί το πρώτο, πολύ σπουδαίο βήμα στην κατεύθυνση της αξιοποίησης της σύγχρονης τεχνολογίας, ώστε το μάθημα να μεταμορφώνεται σε μια πληρέστερη και πιο ευχάριστη μαθησιακή διαδικασία, ενώ οι μαθητές να ενθαρρύνονται να προσέχουν περισσότερο και να συμμετέχουν πιο ενεργά.

Η πρωτοβουλία αυτή του Δήμου θα λειτουργήσει πιλοτικά για την επέκταση του σύγχρονου αυτού μέσου στο σύνολο των τμημάτων των Δημοτικών Σχολείων αλλά και στα σχολεία των άλλων βαθμίδων εκπαίδευσης.