12/05/2017 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 18/05/2017

12/05/2017 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 18/05/2017

Σας καλούμε σε Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την 18η  Μαΐου 2017 ημέρα  Πέμπτη και ώρα 19:45 μ.μ. στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου

18/05/2017 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: ΑΝΑΒΟΛΗ Ο.Ε. ΓΙΑ ΤΙΣ 22-05-2017

Σας ενημερώνουμε ότι η Οικονομική Επιτροπή  που ήταν να πραγματοποιηθεί στις 18.05.2017 και ώρα 19.45 αναβάλλεται, διότι σήμερα 18.05.2017 ψηφίζονται στη Βουλή επώδυνα μέτρα (4ο μνημόνιο) για το σύνολο της κοινωνίας και αρκετοί Δημοτικοί Σύμβουλοι εξέφρασαν την επιθυμία συμμετοχής στα συλλαλητήρια έξω από τη Βουλή, καθιστώντας αδύνατη την απαρτία της Ο.Ε.
Για τον λόγο αυτό η προγραμματισμένη για τις 18.05.2017 Ο.Ε.. προσδιορίζεται για τη Δευτέρα 22.05.2017 και ώρα 19.45, με τα ίδια θέματα της υπ’ αριθμ. 20245/12.05.2017 ημερήσιας διάταξης.

<!–