12/07/2012 Οριστικά αποτελέσματα εγγραφων – επανεγγραφών για παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς

12/07/2012 Οριστικά αποτελέσματα εγγραφων – επανεγγραφών για παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς

Σύμφωνα με την 111/2012 ΑΔΣ εγκρϊθηκε το πρακτικο της επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων, επί της μοριοδότησης των αιτήσεων εγγραφών-επανεγγραφών.


Δείτε τα αποτελέσματα και στον παρακάτω σύνδεσμο
http://www.ilion.gov.gr/web/guest/eggrafes-bnsa

<!–